villkor 
Integritetsskyddet och upphovsrätten är gemensam för KGK Motor AB webbplatser. På webbplatserna för de olika bolagen inom KGK Motor AB eller på de av KGK Motor AB webbplatser som tillhandahåller specialfunktioner, kan det dock finnas ytterligare integritetsinformation.

Personuppgifter

Webbplatsen suzukimc.se styrs av KGK Motor AB eller av det bolag inom KGK Motor AB som webbplatsdelen hänför sig till.

Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs.

Webbplatsen kan dock innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör KGK Motor AB.
KGK Motor AB ansvarar inte för hur integritetsskyddet upprätthålls på dessa webbplatser.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta KGK Motor AB eller det berörda bolaget inom KGK Motor AB. Kontaktuppgifter till KGK Motor AB hittar du i slutet av den här sidan. Om du hittar felaktigheter i dina personuppgifter har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att (på begäran, skriftligen och personligen undertecknad, en gång per kalenderår och utan kostnad) få information från oss, bland annat om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte.


Cookies

När du visar den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en ”cookie”. Cookies används av många webbplatser för att besökarna ska få tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Den första cookien sparar en fil på din dator under lång tid. Den används för att fastställa om det vid något tidigare tillfälle förekommit kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som lagras temporärt i datorns minne under tiden du besöker webbplatsen. Sessionscookies lagras inte i din webbläsare under någon längre period, utan raderas när du stänger ned webbläsaren.
 
KGK Motor AB använder cookies för att inhämta statistik över besökare och samla information om dina preferenser när du navigerar på webbplatserna.  På det sättet hoppas vi kunna bli bättre på att rikta relevant information direkt till våra kunder.

Om inget annat anges, använder KGK Motor AB aldrig cookies för att samla in personuppgifter.

Om du inte godtar att KGK Motor AB använder cookies på vår webbplats kan du konfigurera inställningarna för webbläsaren så att den inte godkänner cookies. Om du gör detta kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.


Upphovsrätt

 
Copyright

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Suzuki Motor Corporation, Japan och
KGK Motor AB (eller dess dotterbolag där så anges och/eller licensierade bolag), SE-191 81 Stockholm, Sweden. Alla rättigheter förbehålles.

Informationen på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för strikt privat bruk eller där så anges, kopieras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från KGK Motor AB. Ändringar av webbplatsens innehåll är uttryckligen förbjudet.

Vissa delar av webbplatsen innehåller copyrightskyddade bilder som ägs av respektive ägare.


Varumärken

Om inget annat anges är företagslogotyper och emblem på webbplatsen, till exempel den symbol som visas nedan, varumärken som ägs av Suzuki Motor Corporation, Japan och KGK Motor AB (eller dess dotterbolag).

 
Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. KGK MOTOR AB ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM HAR BESÖKTS VIA EN HYPERLÄNK, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

 
KGK Motor AB lämnar inga garantier och/eller utfästelser beträffande andra webbplatser som kan nås via den här webbplatsen. Dessa tillhandahålls endast som en service och innebär inte att KGK Motor AB omfattas av eller godtar något ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Det åligger även användaren att vida försiktighetsåtgärder och försäkra sig om att det som han eller hon använder är fritt från exempelvis virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga program.

 
Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

 
Informationen kan också när som helst och utan föregående meddelande eller förpliktelser ändras.


Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till KGK Motor AB produkter och tjänster som inte är tillgängliga i det aktuella landet. Korrektheten i sådan information kan inte garanteras, eftersom informationen kan ändras, ställa specifika krav eller ha begränsad tillgänglighet, och referenserna innebär inte att KGK Motor AB har för avsikt att påannonsera sådana produkter och tjänster i det aktuella landet. Kontakta en lokal återförsäljare för fullständig information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga och kan beställas.
 

Kommentarer, frågor och förslag

Observera att all information, alla förslag, idéer eller andra bidrag inte anses vara konfidentiella eller copyrightskyddade. Om du skickar in information eller material ger du KGK Motor AB obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du godkänner även att KGK Motor AB fritt får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker som du av någon anledning skickar till oss.


Specifik programvara som är tillgänglig på webbplatsen

All programvara som är tillgänglig och kan hämtas på den här webbplatsen ("Programvaran") är copyrightskyddad och ägs av KGK Motor AB (eller dess dotterbolag) och/eller dess leverantörer.
 

Användningen av Programvaran omfattas av villkoren i slutanvändarlicensavtalet ("Licensavtalet") som medföljer Programvaran, om sådant finns. Om inget annat anges i Licensavtalet får Programvara som kan hämtas på webbplatsen endast användas av slutanvändarna. All reproduktion eller distribution av Programvaran som inte överensstämmer med Licensavtalet är olaglig.
 

UTAN INSKRÄNKNING AV DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR DÄREFTER FÖLJANDE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN, OM SÅDANA FINNS, ANGES I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGES I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG KGK MOTOR AB HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 

Kontakt

Om du har frågor om ovanstående avsnitt är du välkommen att kontakta KGK Motor AB, 191 81 Sollentuna.

 

Januari 2008

Avsändarens namn:
Mottagarens namn:
Mottagarens e-post:
Meddelande: